Testreszabott vezetői tréningek
Vezetői készségek fejlesztése coaching szemléletű folyamatban

Főbb fejlesztési alapelveink

  • A folyamat saját tapasztalatok élményszerű megélésére és nem ismeretátadásra épül.
  • A vezetők kérdéseivel, témáival testre szabott módon foglalkozunk, elsősorban valós szervezeti helyzetekre építve.
  • A képzési folyamat során mindvégig a tapasztalatok szerzése és a kísérletezés élvez elsőbbséget, aztán elméletalkotás és összefoglalás.
  • Elsősorban olyan gyakorlatokra alapozzuk, ahol párban, hármasban, négyesben dolgoznak, és ezután mód van nagykörös megosztásra, hogy minél több szempont érvényesülhessen.
  • A munkálkodás alapvetően a mélyebb személyközi attribútumok kapcsán folyik (bizalom, nyitottság, reflexió, ítéletmentesség, másik fél szempontja, stb.), és saját működésük feltárásáról szól.
  • A képzési program vezetőiként, saját működésünkkel igyekszünk példát mutatni

Az általunk alkalmazott eszközök / technikák?

  • konszenzusteremtő csoportos megbeszélés / workshop
  • egy-egy kulcsfogalom végigbeszélése
  • idevágó, korábban hallott, elméleti háttér feleleveníttetése
  • páros vagy négyes helyzetgyakorlatok
  • közös esetfeldolgozás
  • kérdőív és kiértékelés
  • egyéb non-verbális eszközök bevonása

A képzési program testre szabása

  • Személyes interjú a résztvevő vezetőkkel.
  • Alternatív lehetőségek a képzésben részt nem vevő beosztott munkatársak véleményének felmérésére:
    • kérdőíves felmérés az összes munkatárs körében
    • mélyinterjú néhány a vezetők által kiválasztott beosztottal
  • Korábbi belső felmérések eredményeinek áttekintése.
  • Az elmúlt év során lezajlott szervezeti folyamatok elemzése.

Hogyan lehet tartós eredményt biztosítani?

  • A vezetőképző program határozott lépés a vezetői készségek és vezetői önkép erősítése felé.
  • Hasznosnak tartjuk, ha a képzés előtt a résztvevők közvetlen felettesei személyes beszélgetések során megfogalmazzák számukra az elvárt fejlődési irányokat.
  • A vezetői attitűdök kialakulásához hosszabb támogatott, tapasztalati folyamat szükséges, megfelelő visszajelzésekkel (vezetők és mások).
  • Megfontolásra javasoljuk, hogy a résztvevők vagy egy részük utánkövető folyamatban erősíthessék vezetői készségeiket, egyéni vagy csoportos coaching formájában.

Miért éppen velünk?

  • Szupervízorként a szervezetek fejlesztését a személyközi kapcsolatok folyamatainak felszínre hozásában látjuk. Hiszünk az őszinteség, nyíltság és összekapcsolás energizáló erejében.
  • A testre szabás specialistái vagyunk. A helyzet, a történések és az elvárások alapos megismerését követően, lényegre koncentráló programot tervezünk.
  • Korábbi feladataink során megtanultuk a fejlesztési folyamatokat szervezeti közegbe helyezni.
  • Szakterületi tapasztalataink összetettsége lehetővé teszi számunkra a több szempontú rálátást.
  • Képzéseinkkel nem a résztvevők lenyűgözésére törekszünk, hanem személyes fejlődésük tartós folyamatának megalapozására.
 

Különböző csoportos és team coaching típusok


Team coaching – Együtt dolgozó teameknek

Mikor hatékony?

  • Együtt dolgozó csapatok fejlesztése
  • Elsõsorban a team által megfogalmazott közös célokra épül
  • Az egyének fejlõdése mellett, a csapat közös fejlõdése fontos
  • Mindenki jelen van és optimális esetben a vezetõ is részt vesz a folyamatban

Elsődlegesen alkalmazható

  • Munkahelyi egységek együttmûködésének fejlesztésére
  • Amikor egy adott szakterület hatékonyságának növelése a cél

Keretek (általános esetben)

  • 6-12 alkalmas folyamat, heti / kéthetenkénti 2-2,5 órás találkozások vagy 2-5 nap
  • Résztvevõk csak az érintett egységből jönnek (max. 12 fő)
  • A fejlesztés a csapattal közösen kidolgozott, a szervezet érdekeit szolgáló célt követi
    


Csoportos coaching - Egymástól függetlenül dolgozó munkatársaknak

Mikor hatékony?

  • Több munkatárs számára párhuzamosan biztosít lehetőséget elmozdulni egyéni fejlődési céljuk irányába
  • Több szervezetből/egységből kiválasztott részvevői körrel kerül megszervezésre
  • Ha a résztvevők munkahelyi kapcsolata nem akadályozza az őszinte/nyílt megnyilvánulást (ne legyen közvetlen munkakapcsolatuk)
  • Amikor az egyéni fejlesztés nem látszik költséghatékonynak

Elsődlegesen alkalmazható

  • Ahol coachingra van szükség, és az egyéni folyamat nem költséghatékony
  • Amikor az egyéni fejlődés mellett a szervezeti hálózatosodás is fontos

Keretek (általános esetben)

  • 8-12 alkalmas folyamat, kéthetenkénti 2-2,5 órás találkozások (4-6 fő)
  • A fejlesztés elsősorban az egyéni fejlődési igényeket követi személyre szabottan, illeszkedve a folyamat során változó fókuszhoz
    


Tematikus csoportos coaching - Egymástól függetlenül dolgozó, de hasonló fejlődési célkitűzéssel rendelkező munkatársaknak

Mikor hatékony?

  • Több munkatárs számára, akiknél hasonló jellegű fejlesztési cél jelenik meg
  • Több szervezetből/egységből kiválasztott részvevői körrel szervezve
  • A résztvevők nyitottak egymás tapasztalataiból is tanulni
  • Az egyéni fejlesztés nem látszik költséghatékonynak

Elsődlegesen alkalmazható

 

  • Készségfejlesztés személyes szinten
  • Munkahatékonyság fejlesztése a szervezeti célkitűzéseknek megfelelően
  • Szervezeti kultúraváltás

Keretek (általános esetben)

 

  • 8-12 alkalmas folyamat, kéthetenkénti 2-2,5 órás találkozások (4-6 fő)
  • A fejlesztés elsősorban a kiválasztott közös fejlődési cél mentén felmerülő témákra irányul
  • Akár vezetői szintenként, szakterületenként vagy nyitott csoportokban is szervezhető
 

Stratégiatervező workshop előkészítése és levezetése

Előkészítés

  • Az érintettek körének feltárása: összegyűjteni, kik azok, akiknek véleményére a jobb megalapozottság érdekében szükség van: tulajdonosok / részvényesek, ügyfelek, hitelezők, beszállítók, hatóságok, egyéb intézmények, érdekvédők, civilek, stb./
  • A célok és az időhorizont tisztázása: a stratégiaalkotás általános kereteinek tisztázása a legfőbb érintettek igényei alapján
  • A vezetők mobilizálása: érdeklődésük felkeltése, a közreműködési szándék felébresztése
  • A munkatársak bevonása: a munkatársak kellő tájékoztatása, az alulról jövő kezdeményezések szükséges mértékű feltárásának megszervezése

Interjúzás külső szereplőkkel

  • A vezetők vakfoltjainak lefedése céljából ötleteket, gondolkodási irányokat gyűjtünk a külső érintettek megkérdezésével
  • Olyanok szempontjai is integrálódnak így, akik személyesen nem vehetnek részt a tervező munkában
  • Feltárható, hogy környezete milyen szerepet szán a szervezetnek
  • Az interjúkat az végezze, aki bizalmi kapcsolatot tud kialakítani az érintetti körrel

Interjúzás belső munkatársakkal

  • A szervezetben felhalmozódott belső tudást próbáljuk feltárni és becsatornázni a fejlesztési folyamatba
  • A kliensfronton dolgozók tapasztalata, véleménye értékes lehet a stratégia kialakításához
  • Még a lapos felépítésű, demokratikus szervezeteknél is megfigyelhető a főnök-beosztott közötti fal információ visszatartó/torzító hatása
  • Az anonimitás érdekében előnyös, ha az interjút külső tanácsadó bonyolítja le

A stratégiatervező workshop levezetése

  • A keretek kialakítása: a nyílt véleményalkotás feltételeinek biztosítása; célok, szerepek, felelősségek rögzítése; a résztvevők igényeinek tisztázása; zavartalan helyszín biztosítása; a levezető tanácsadó szerepe, hatásköre
  • Folyamat: távlati jövőkép -> a szervezet stratégiai céljai helyzetértékelés -> kritikai elemzés -> változtatási szükségletek -> fejlesztési prioritások -> akciótervek -> elköteleződés -> felelősök -> szervezeti illesztés -> külső és belső kommunikáció -> …

A levezető tanácsadó (facilitátor) szerepe

  • A folyamat kereteinek tartása
  • Minden szereplő arányos közreműködésének biztosítása
  • Pontosítás kérdésekkel, vélemények tükrözése, összefoglalás, visszajelzés, ösztönzés, stb.
  • Módszertani támogatás
  • A munka hatékonyságának biztosítása

Utánkövetés támogatása

  • Összefoglaló visszajelzés a helyzetfelmérésben közreműködők számára
  • A stratégiai terv első üzeneteinek közvetítése
  • A stratégiai akciótervek véglegesítése: a stratégiai tervek lényege a megvalósítás, amihez az akciótervek reális és pontos paraméterezése szükséges
  • Vezetői egyeztetések: az előrehaladás folyamatos nyomon követése, szükség esetén a változó körülményekhez való illesztés
  • Külső és belső kommunikáció: cél, üzenet, célcsoport, csatorna, eszköz, monitoring …
 

Magunkról

Bognár Nándor

 • agrárkémikus végzettség és egyetemi doktorátus
 • 10 évig laborvezető, fejlesztő, kutató
 • 10 évig nemzetközi fejlesztési tanácsadó szervezet vezetője
 • 5 évig nemzetközi tanácsadói konzorciumok irányítója
 • jelenleg szervezetfejlesztő-szupervízor és coach
Releváns tapasztalat:
 • több mint húsz éves vezetői tapasztalat
 • projektmenedzsment szemlélet
 • multinacionális vállalatcsoportban nemzetközi szerep
 • üzletközpontú gondolkodás
 • nemzetközi piaci környezet ismerete

Martin Hajdu György

 • okleveles közgazda, egyetemi doktori fokozat pénzügyekben
 • 14 év kereskedelmi és befektetési banki gyakorlat
 • oktató a Budapesti Corvinus Egyetemen 1988 óta, tréningek vezetője
 • jelenleg szabadúszó coach, szervezetfejlesztő-szupervízor és pénzügyi tanácsadó
Releváns tapasztalat:
 • tőkepiacok, vállalati pénzügyek
 • vállalatértékelés, értékmenedzsment
 • különböző méretű vállalatok
 • személyközi kapcsolatok
 • pszichometria
 • tárgyalástechnika, prezentáció
 

Referenciáink


 

Testreszabott vezetői tréningek
Vezetői készségek fejlesztése coaching szemléletű folyamatban

Főbb fejlesztési alapelveink

  • A folyamat saját tapasztalatok élményszerű megélésére és nem ismeretátadásra épül.
  • A vezetők kérdéseivel, témáival testre szabott módon foglalkozunk, elsősorban valós szervezeti helyzetekre építve.
  • A képzési folyamat során mindvégig a tapasztalatok szerzése és a kísérletezés élvez elsőbbséget, aztán elméletalkotás és összefoglalás.
  • Elsősorban olyan gyakorlatokra alapozzuk, ahol párban, hármasban, négyesben dolgoznak, és ezután mód van nagykörös megosztásra, hogy minél több szempont érvényesülhessen.
  • A munkálkodás alapvetően a mélyebb személyközi attribútumok kapcsán folyik (bizalom, nyitottság, reflexió, ítéletmentesség, másik fél szempontja, stb.), és saját működésük feltárásáról szól.
  • A képzési program vezetőiként, saját működésünkkel igyekszünk példát mutatni

Az általunk alkalmazott eszközök / technikák?

  • konszenzusteremtő csoportos megbeszélés / workshop
  • egy-egy kulcsfogalom végigbeszélése
  • idevágó, korábban hallott, elméleti háttér feleleveníttetése
  • páros vagy négyes helyzetgyakorlatok
  • közös esetfeldolgozás
  • kérdőív és kiértékelés
  • egyéb non-verbális eszközök bevonása

A képzési program testre szabása

  • Személyes interjú a résztvevő vezetőkkel.
  • Alternatív lehetőségek a képzésben részt nem vevő beosztott munkatársak véleményének felmérésére:
    • kérdőíves felmérés az összes munkatárs körében
    • mélyinterjú néhány a vezetők által kiválasztott beosztottal
  • Korábbi belső felmérések eredményeinek áttekintése.
  • Az elmúlt év során lezajlott szervezeti folyamatok elemzése.

Hogyan lehet tartós eredményt biztosítani?

  • A vezetőképző program határozott lépés a vezetői készségek és vezetői önkép erősítése felé.
  • Hasznosnak tartjuk, ha a képzés előtt a résztvevők közvetlen felettesei személyes beszélgetések során megfogalmazzák számukra az elvárt fejlődési irányokat.
  • A vezetői attitűdök kialakulásához hosszabb támogatott, tapasztalati folyamat szükséges, megfelelő visszajelzésekkel (vezetők és mások).
  • Megfontolásra javasoljuk, hogy a résztvevők vagy egy részük utánkövető folyamatban erősíthessék vezetői készségeiket, egyéni vagy csoportos coaching formájában.

Miért éppen velünk?

  • Szupervízorként a szervezetek fejlesztését a személyközi kapcsolatok folyamatainak felszínre hozásában látjuk. Hiszünk az őszinteség, nyíltság és összekapcsolás energizáló erejében.
  • A testre szabás specialistái vagyunk. A helyzet, a történések és az elvárások alapos megismerését követően, lényegre koncentráló programot tervezünk.
  • Korábbi feladataink során megtanultuk a fejlesztési folyamatokat szervezeti közegbe helyezni.
  • Szakterületi tapasztalataink összetettsége lehetővé teszi számunkra a több szempontú rálátást.
  • Képzéseinkkel nem a résztvevők lenyűgözésére törekszünk, hanem személyes fejlődésük tartós folyamatának megalapozására.
 

Különböző csoportos és team coaching típusok

Team coaching – Együtt dolgozó teameknek

Mikor hatékony?

  • Együtt dolgozó csapatok fejlesztése
  • Elsõsorban a team által megfogalmazott közös célokra épül
  • Az egyének fejlõdése mellett, a csapat közös fejlõdése fontos
  • Mindenki jelen van és optimális esetben a vezetõ is részt vesz a folyamatban

Elsődlegesen alkalmazható

  • Munkahelyi egységek együttmûködésének fejlesztésére
  • Amikor egy adott szakterület hatékonyságának növelése a cél

Keretek (általános esetben)

  • 6-12 alkalmas folyamat, heti / kéthetenkénti 2-2,5 órás találkozások vagy 2-5 nap
  • Résztvevõk csak az érintett egységből jönnek (max. 12 fő)
  • A fejlesztés a csapattal közösen kidolgozott, a szervezet érdekeit szolgáló célt követi

Csoportos coaching - Egymástól függetlenül dolgozó munkatársaknak

Mikor hatékony?

  • Több munkatárs számára párhuzamosan biztosít lehetőséget elmozdulni egyéni fejlődési céljuk irányába
  • Több szervezetből/egységből kiválasztott részvevői körrel kerül megszervezésre
  • Ha a résztvevők munkahelyi kapcsolata nem akadályozza az őszinte/nyílt megnyilvánulást (ne legyen közvetlen munkakapcsolatuk)
  • Amikor az egyéni fejlesztés nem látszik költséghatékonynak

Elsődlegesen alkalmazható

  • Ahol coachingra van szükség, és az egyéni folyamat nem költséghatékony
  • Amikor az egyéni fejlődés mellett a szervezeti hálózatosodás is fontos

Keretek (általános esetben)

  • 8-12 alkalmas folyamat, kéthetenkénti 2-2,5 órás találkozások (4-6 fő)
  • A fejlesztés elsősorban az egyéni fejlődési igényeket követi személyre szabottan, illeszkedve a folyamat során változó fókuszhoz

Tematikus csoportos coaching - Egymástól függetlenül dolgozó, de hasonló fejlődési célkitűzéssel rendelkező munkatársaknak

Mikor hatékony?

  • Több munkatárs számára, akiknél hasonló jellegű fejlesztési cél jelenik meg
  • Több szervezetből/egységből kiválasztott részvevői körrel szervezve
  • A résztvevők nyitottak egymás tapasztalataiból is tanulni
  • Az egyéni fejlesztés nem látszik költséghatékonynak

Elsődlegesen alkalmazható

 

  • Készségfejlesztés személyes szinten
  • Munkahatékonyság fejlesztése a szervezeti célkitűzéseknek megfelelően
  • Szervezeti kultúraváltás

Keretek (általános esetben)

 

  • 8-12 alkalmas folyamat, kéthetenkénti 2-2,5 órás találkozások (4-6 fő)
  • A fejlesztés elsősorban a kiválasztott közös fejlődési cél mentén felmerülő témákra irányul
  • Akár vezetői szintenként, szakterületenként vagy nyitott csoportokban is szervezhető
 

Stratégiatervező workshop előkészítése és levezetése

Előkészítés

  • Az érintettek körének feltárása: összegyűjteni, kik azok, akiknek véleményére a jobb megalapozottság érdekében szükség van: tulajdonosok / részvényesek, ügyfelek, hitelezők, beszállítók, hatóságok, egyéb intézmények, érdekvédők, civilek, stb./
  • A célok és az időhorizont tisztázása: a stratégiaalkotás általános kereteinek tisztázása a legfőbb érintettek igényei alapján
  • A vezetők mobilizálása: érdeklődésük felkeltése, a közreműködési szándék felébresztése
  • A munkatársak bevonása: a munkatársak kellő tájékoztatása, az alulról jövő kezdeményezések szükséges mértékű feltárásának megszervezése

Interjúzás külső szereplőkkel

  • A vezetők vakfoltjainak lefedése céljából ötleteket, gondolkodási irányokat gyűjtünk a külső érintettek megkérdezésével
  • Olyanok szempontjai is integrálódnak így, akik személyesen nem vehetnek részt a tervező munkában
  • Feltárható, hogy környezete milyen szerepet szán a szervezetnek
  • Az interjúkat az végezze, aki bizalmi kapcsolatot tud kialakítani az érintetti körrel

Interjúzás belső munkatársakkal

  • A szervezetben felhalmozódott belső tudást próbáljuk feltárni és becsatornázni a fejlesztési folyamatba
  • A kliensfronton dolgozók tapasztalata, véleménye értékes lehet a stratégia kialakításához
  • Még a lapos felépítésű, demokratikus szervezeteknél is megfigyelhető a főnök-beosztott közötti fal információ visszatartó/torzító hatása
  • Az anonimitás érdekében előnyös, ha az interjút külső tanácsadó bonyolítja le

A stratégiatervező workshop levezetése

  • A keretek kialakítása: a nyílt véleményalkotás feltételeinek biztosítása; célok, szerepek, felelősségek rögzítése; a résztvevők igényeinek tisztázása; zavartalan helyszín biztosítása; a levezető tanácsadó szerepe, hatásköre
  • Folyamat: távlati jövőkép a szervezet stratégiai céljai helyzetértékelés kritikai elemzés változtatási szükségletek fejlesztési prioritások  akciótervek elköteleződés felelősök szervezeti illesztés külső és belső kommunikáció

A levezető tanácsadó (facilitátor) szerepe

  • A folyamat kereteinek tartása
  • Minden szereplő arányos közreműködésének biztosítása
  • Pontosítás kérdésekkel, vélemények tükrözése, összefoglalás, visszajelzés, ösztönzés, stb.
  • Módszertani támogatás
  • A munka hatékonyságának biztosítása

Utánkövetés támogatása

  • Összefoglaló visszajelzés a helyzetfelmérésben közreműködők számára
  • A stratégiai terv első üzeneteinek közvetítése
  • A stratégiai akciótervek véglegesítése: a stratégiai tervek lényege a megvalósítás, amihez az akciótervek reális és pontos paraméterezése szükséges
  • Vezetői egyeztetések: az előrehaladás folyamatos nyomon követése, szükség esetén a változó körülményekhez való illesztés
  • Külső és belső kommunikáció: cél, üzenet, célcsoport, csatorna, eszköz, monitoring …
 

Magunkról

Bognár Nándor

 • agrárkémikus végzettség és egyetemi doktorátus
 • 10 évig laborvezető, fejlesztő, kutató
 • 10 évig nemzetközi fejlesztési tanácsadó szervezet vezetője
 • 5 évig nemzetközi tanácsadói konzorciumok irányítója
 • jelenleg szervezetfejlesztő-szupervízor és coach
Releváns tapasztalat:
 • több mint húsz éves vezetői tapasztalat
 • projektmenedzsment szemlélet
 • multinacionális vállalatcsoportban nemzetközi szerep
 • üzletközpontú gondolkodás
 • nemzetközi piaci környezet ismerete

Martin Hajdu György

 • okleveles közgazda, egyetemi doktori fokozat pénzügyekben
 • 14 év kereskedelmi és befektetési banki gyakorlat
 • oktató a Budapesti Corvinus Egyetemen 1988 óta, tréningek vezetője
 • jelenleg szabadúszó coach, szervezetfejlesztő-szupervízor és pénzügyi tanácsadó
Releváns tapasztalat:
 • tőkepiacok, vállalati pénzügyek
 • vállalatértékelés, értékmenedzsment
 • különböző méretű vállalatok
 • személyközi kapcsolatok
 • pszichometria
 • tárgyalástechnika, prezentáció

 

 

Referenciáink

« vissza