alt

Növelje vezetői erőnlétét és eredményességét az Önben rejlő lehetőségek kiteljesítésével!

Éljen meg sikert, örömet és szabadságot napi munkájában! Növelje úgy saját és szervezete eredményességét, hogy közben megelégedetten tudja önmagát adni. Regisztráljon, és a következő három hónapban díjmentes fejlesztő anyagokkal támogatjuk az Önben élő vezető felfedezését. Ezek segítségével új perspektívából láthat rá működésére, felismerheti fejlődési erőforrásait, ezáltal elindulhat azon az úton, hogy kiteljesítse az Önben rejlő vezetői potenciált.

 

 

Vezetőként siker és öröm, feszültség és stressz helyett! Létezhet ez?

Talán Ön azt gondolja, vezetőnek márpedig születni kell; hogy nem lehet akárkiből jó vezető: „…ehhez gének kellenek!”. Szerintünk azonban mindenkiben él egy vezetői szerepre alkalmas személy, aki hegyeket tud megmozgatni, csak engedni kell érvényesülni. Ez a bennünk élő vezető mindenkiben másként működik, ezért csak személyre szabottan és tapasztalati próbálkozás útján szólítható meg.

Könyvek, kurzusok, tréningek ezrei szólnak arról, MIT kell tennie annak, aki jó vezető akar lenni. Kevesen beszélnek azonban arról, HOGYAN tudná vezetőként a legtöbbet kihozni magából úgy, hogy eközben önmaga marad, feszültség és stressz helyett kiteljesedést, sikert és örömet él meg. Ez annak a kérdése, hogyan ismeri fel és hagyja érvényesülni az Önben élő vezetőt, hogy vezetői munkája egyre eredményesebb és örömtelibb legyen.

Ennek az oldalnak a létrehozásával arra hívjuk Önt és az Önhöz hasonlóan nyitott, kereső vezető társainkat, hogy a külső körülmények megváltozásával kapcsolatos reménykedés helyett
forduljunk belső tartalékaink felé. A bennünk rejlő vezetői képesség kiteljesítésével fejlesszük szakmai / üzleti eredményességünket
, végső soron a mindennapi sikerélmény és elégedettség növelése érdekében. Mindketten annak útját járjuk évek óta elkötelezetten és nagy energiákkal, hogy kiteljesítsük a bennünk rejlő potenciált, és ebben másokat is támogassunk akár szervezetfejlesztőként, akár vezetőként.

Tartson velünk a vezetői erőnlét növelésének izgalmas, felfedező útján! Amennyiben személyes tapasztalat alapú megközelítésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, regisztráljon, és első lépésként 3 hónapon keresztül legalább hetente egyszer díjmentes fejlesztő anyagokat küldünk, amelyek támogatják Önt a tudatos vezetői önfejlődés folyamatában, anonimitásának teljes megtartása mellett.

Regisztrálok

Mit kap Ön a regisztrációja révén?

Indulásként egy 90 napos vezetőfejlesztő „kurzust” kínálunk Önnek, amelynek során:


 • leltározhatja erősségeit, fejleszthető területeit;
 • tudatosíthatja saját válaszait egyes vezetői helyzetek, dilemmák kapcsán;
 • ráláthat vezetői működésével kapcsolatos bizonytalanságaira;
 • megfogalmazhatja fejlesztési céljait és kapcsolódó személyes kérdéseit.

Mindehhez heti rendszerességgel kap e-mailben – az inspirálás vagy éppen provokálás nyílt szándékával készült - gondolatébresztő eseteket, elgondolkodtató kérdéseket, rövid témabemutatókat és egyéb anyagokat. Meg fogja látni, hogy elolvasásuk legfeljebb pár percet vesz igénybe.

Amennyiben az olvasottak megszólítják az Önben élő vezetőt, biztosak vagyunk benne, hogy idővel - akár már a rákövetkező napokban is – valamilyen formában vissza fognak köszönni, tapasztalatokat kínálva Önnek jelenlegi rutinjai tudatosításához, új működési módok felfedezéséhez. A kézhez kapott anyagokkal a tanulásban, változásban igyekszünk támogatni Önt annak érdekében, hogy megtalálja a legjobb személyes megoldásait vezetői feladataira, dilemmáira.

Regisztrálok

 

Milyen szemléletet érvényesítünk fejlesztő anyagainkban?

Nincs semmi mágikus a megközelítésünkben! Személyes tapasztalatunk mondatja velünk, hogy legtöbbünkben már bőven megvan az a tapasztalat, amelynek felszínre hozásával választ kapunk legtöbb vezetői dilemmánkra. A legtöbb helyzettel már találkoztunk korábbi feladatainkban.


A bennünk élő vezető az a mélyebb tudatosságunk, amely a rendelkezésünkre álló tapasztalatokkal felszabadultan tud bánni.


Egyrészt a nehéz helyzetek megoldásához tapasztalati úton megtalálja a HOGYAN-ra a választ, másrészt tisztában van a korlátaival, ezért fókuszáltan, félelem és egyéb visszatartó gondolatok nélkül tud azoknak tágítására vállalkozni a próbálkozás és megfigyelés, valamint döntés útján.

Úgy gondoljuk, hogy végső soron a vezető belülről tud igazán fejlődni. Ha Önnek sikerül önmagához közel kerülni, ha megengedi önmagának, hogy néhány kérdésre igazán őszintén válaszoljon, hogy elfogulatlanul tudja szemlélni mindennapi működését, és felfedezze korlátozó szokásait, gondolatait, akkor nyílik meg az út, amelyen rátalálhat valódi vezetői minőségére.

Mindez nem pusztán az egyéni kiteljesedés és a felszabadultság megélése szempontjából izgalmas. A nem elég hatékonyan működő szervezetek nehézségeinek, bár származhatnak nagyon sok forrásból, alapja mégis sokszor a vezetőkben magukban van. Így a bennünk élő vezető megtalálása és kiteljesítése a szervezeti hatékonyság növelésének elengedhetetlen előfeltétele.

Regisztrálok

Lehet, hogy bizonyos ellenvetések merülnek fel Önben…

Még regisztrációra sincs szüksége ahhoz, hogy olyan tapasztalatokat hozzunk felszínre Önben, amelyekkel dolgozni érdemes az Önben élő vezető keresése közben. Figyelje meg, milyen ellenvetések, hárítások születtek Önben a szöveg olvasása közben!

 • „Ugyan hova vezethetne az, hogy kérdéseket teszek fel önmagamnak, aztán jól megválaszolom őket!”
 • „Minek ez a pszichózás! Nekem konkrét technikák kellenek, amiket gyorsan megérthetek és azonnal működnek!”
 • „Mit gondol magáról ez a két pasas! Mit tudhatnak ők adni nekem, amikor soha nem voltak hasonló helyzetben!”
 • „Nincs időm arra, hogy a millió levélszemét között még ki-tudja-milyen anyagokat is olvasgassak!”
 • „Engem már agyontréningeztek vezetői témákban! Nincs mit várnom ettől a lehetőségtől!”

Ha ezekhez hasonló gondolat merült fel Önben, az teljesen rendben van! Csak ne hagyja
ennyiben a dolgot!
Az első reakció - ahogy mondani szoktuk– „az első válasz”, főleg ha felháborodás, ellenkezés, vagy éppen apátia kíséri, az Önben élő kritikus nem pedig a belső vezető hangja. Ez utóbbi ugyanis elfogulatlanul és nyitottan néz rá egy adódó lehetőségre, és a legteljesebb nyugalommal teszi félre, amennyiben nem tart rá igényt. Lehet, hogy reakciója
révén Ön éppen az első korláttal találkozott
, amely elválasztja attól, hogy megtegye a
következő lépést vezetői fejlődésében.

Kérjük, most álljon meg egy pillanatra és tekintsen vissza arra, mit mondott Önnek ez az elmúlt néhány bekezdés. Mit gondol erről a rövid szemléltető gyakorlatról? Érzi-e annak lehetőségét, hogy az Önben élő vezető keresésével ráláthat jelenlegi működési módjaira, ezáltal felülkerekedhet megszokott rutinreakcióin, és eredetibb, hitelesebb válaszokat adhat a környezet folyamatos kihívásaira?

Regisztrálása esetén a fentebb vázolt megközelítéssel tekinthet mindennapi vezetői munkájára, annak kihívásaira, és láthatja meg azokat a korlátozó tényezőket, amelyek átformálásával kiteljesítheti az Önben lakozó vezetői bölcsességet.

Regisztrálok

 

Kik vagyunk, és miért ajánljuk mindezt díjmentesen?

Mindketten üzleti tanácsadói, vezetői háttérrel és több éves szakmai felkészülés után tevékenykedünk vezetői coachként, trénerként és szervezetfejlesztőként. Két éve dolgozunk intenzíven együtt, miután megtapasztaltuk, hogy számos különbözőségünk ellenére hasonlóan gondolkodunk egyéni és szervezeti fejlesztési folyamatokról, illetve saját magunk fejlesztéséről. Az elmúlt években egyebek mellett az alábbi szervetekben végeztünk egyéni és szervezeti fejlesztő munkát:Roche Magyarország Kft., OTP Bank Nyrt., Erste Bank Nyrt., MFB Invest Zrt., MAVIR Zrt., ÁNTSZ, Colliers Magyarország Kft., Sió-Eckes Kft., DDRFÜ Nonprofit Kft.

Nem árulunk zsákbamacskát! A tapasztalatok minél tágabb körű megosztásán túl kezdeményezésünknek lényeges célja az is, hogy eljussunk mindazokhoz, akiknek tetszik a megközelítésünk, értéket találnak anyagainkban, és szívesen dolgoznának velünk együtt egyéni, csapat és szervezeti fejlesztési folyamatokban.

Ennek megfelelően, amennyiben érdeklődése révén regisztrációját fenntartja, idővel lehetőségeket fogunk Önnek ajánlani találkozókra, részvételt különböző eseményekre, nyitott programjainkra, amelyeken további tapasztalatokat szerezhet a „bennem élő vezető” gondolatiságával kapcsolatban. Természetesen semmilyen kötelezettsége nincs az ajánlatokkal kapcsolatban; örömmel látjuk regisztrált tagjaink között, és igénybe veheti összes díjmentes szolgáltatásunkat.

Amennyiben azonban úgy érzi, hogy az általunk felkínált eszközök nem segítik céljai elérésében, vagy most nem aktuálisak, regisztrációját bármikor visszamondhatja.

Regisztrálok

Azt kérdi magától, kipróbálja-e szolgáltatásunkat?

Amennyiben Ön az alábbiakat veszi észre magán, akkor különösen ajánljuk, hogy csatlakozzon!

Ha Ön arra törekszik, hogy:

 • nyitottá váljon környezete iránt;
 • elfogadó legyen mások visszajelzésére;
 • elköteleződjön saját fejlődése mellett;
 • tudatosan kezelje a nehéz helyzeteket;
 • önbecsülése megerősödjön munkakörnyezetében;
 • saját és szervezeti munkateljesítménye javuljon.

Ha azt tapasztalja, hogy:

 • a problémák olyan szövevényével áll szemben, hogy azt sem tudja, hol kezdje el azt kibogozni;
 • összekeverednek munkájában a stratégiai és operatív érdekek;
 • döntéseit húzza-halasztja;
 • nem érzi elég felkészültnek magát;
 • amikor reggel beér az irodájába, nem találja a helyét;
 • munkaideje egyre hosszabbra nyúlik;
 • amikor hazaér, nem tud igazán kikapcsolni családja körében sem.

Ha szeretné, hogy:

 • ismét lelkesedjen a munkájáért;
 • a környezetében levőkkel kiegyensúlyozottabb kapcsolatban legyen;
 • a munkája és a magánélete egyensúlyba kerüljön.

Ha több mondat kapcsán megszólal Önben belül valami, akkor közöttünk a helye. Adjon esélyt Önmaga számára! Amennyiben regisztrál, rendszeresen olyan eszközöket juttatunk el az Ön számára, amelyek tudatos felhasználásával képes lesz közelebb kerülni munkája értelméhez, személyes szakmai és szervezeti céljaihoz. Kiteljesedett vezetőként képes lesz hatékonyabban irányítani csapatát, ami mindnyájuk számára nagyobb elégedettséget, jobb eredményeket és harmonikusabb légkört teremt.

Regisztrálok

Mi történik regisztrációját követően?

Jelentkezését követően rendszeres információt és támogatást kap saját vezetői gyakorlatának kiteljesítéséhez. Leveleinkben nem csúcsbölcsességeket, tanácsokat, menő elméleteket talál majd, hanem különböző rövid, elgondolkodtató vezetői eseteket, témákat és hozzájuk kapcsolódó kérdéseket, szempontokat, amelyek külső szemszöget kínálnak ahhoz, hogy rálásson saját helyzetére, nehézségeire, fejlődési területeire és azok szervezeti vonatkozásaira. Mindezt bizalmasan, saját magával beszélgetve. Az esetek támogatást kívánnak nyújtani ahhoz, hogy feltárja saját belső akadályait a jobb teljesítmény elérése érdekében. A belső diszharmónia feloldása és a belső vezető bölcsességének összekapcsolása napi munkájával lehetőséget kínál igazi vezetői kiteljesedéséhez. Mert a vezető ott él Önben, csak kapcsolatba kell kerülnie vele.


Ön díjmentesen jut hozzá írásainkhoz, melyek között az itt felsorolt anyagok is szerepelnek majd:

 • Olyan vezetői eseteket, témákat küldünk, amelyek önreflexióra késztetnek, és támogatják saját fejlődésében.
 • Olyan kérdéseket, dilemmákat vagy éppen provokatív állításokat kap kézhez, amelyek elgondolkodtatják, adott esetben kimozdítják napi vezetői rutinjából.
 • Mindezek mellett eljuttatunk Önnek általunk értékesnek ítélt kutatási eredményeket, modelleket, szakcikkeket és bibliográfiákat, amelyek segíthetnek a megérzések, felismerések további tudatosításában.
 • Ezen túl tervezzük, hogy később olyan további fejlesztéseket kezdeményezünk, amelyek a fent leírt elvek alapján képesek szolgálni a regisztráltak érdekeit.

Lehet, hogy a megküldött anyagok nem látszanak majd illeszkedni egy gondolati ívhez vagy fejlesztési koncepcióhoz, az is lehetséges, hogy inkább véletlenszerű sorozat részeiként hatnak - nincs királyi út a bennünk élő vezető megszólításához. Nem tudhatjuk, hogy kit milyen téma érint meg, illetve érdekel a leginkább.

Hogy miként folytatjuk majd az első 3 hónapos időszakot követően, az nagyban függ attól is, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a regisztráltaktól.

Regisztrálok

 


Szeretettel hívjuk, legyen társunk a bennünk élő vezető felfedezésében!

Martin Hajdu Gyorgy Bognár Nándor
Martin Hajdu György
Bognár Nándor
BennemElőVezető.hu

Regisztráció

.